"KUNG-FUsa"


Mukang kahit yung puting pusa, nalabuan na lang sa nangyare. 

niligaw ni 
JerMooEllaine sa Tip Box