Life and death...


Namatay ang pantasya ng mga lalake.
Nabuhay ang pantasya ng mga batang bading.