Mga BATANG-genyo.


Sa mga batang lalake, simpleng "embrace" lang minsan ang kailangan para tapusin ang away.

Sa mga adult na lalake, simpleng "embrace" lang minsan ang kailangan para mag-umpisa ng away.