"PERSONAL computer"


Pag may liquid paper ang email sayo, alam mo na kung sinong nagpadala.

binagsak ni tiara sa Tip Box