Point of views...


Front view o back view, pareho lang yang "king" of the "jungle".

Kung hindi mo naintindihan, dagdagan ang malisya.