Sa labas lang pwedeng pumasok...


Utang na loob, wag na kayong nagpapagawa ng signs sa mga taong madalas mauntog.