"Tiny-kwondo"



Mga future Olympic gold medalist...

...sa ballroom dancing.

tinimbre ni jimpia sa Tip Box