"Ang buhay ay parang kotse na pinapaandar ng mga pangarap at personal na silbi natin sa mundo. Ang mga problemang dumadating sa atin ang kambyo na nag-iiba ng bilis ng tinatakbo ng buhay. Nasa bawat isa na lang sa atin yan kung ikakambyo natin sa mas mababang gear at pabayaang bumagal ang takbo, o ikambyo sa mas mataas na gear ang andar ng buhay natin para sa mas mabilis na katuparan ng mga pangarap, at magampanan ang silbi natin sa mundo." -MgaEpal.com