Chain Reaction


Para siguradong makita mo lahat ng cause and effect na nagyayare sa video,
iwasang ma-mesmerize sa bigote nya.

tinimbre ni 
mister c. trinidad sa Tip Box