"Head Turner"


Eto ang tipo ng tao na makararating sa paroroonan.
(Kung hindi mo naintindihan, manghiram ka muna ng I.Q.)

tinimbre ni Ping G. sa Tip Box