Metro Manila Film PEST.


Ituloy lang ang angat sa kahit na ano mang laban
Hindi balakid sa pangarap ang de gulong na upuan

If you can't walk, can't run. Just don't mind, don't care
Ang mga hadlang sa buhay sagasaan lang ng wheeled chair

Apir sa mga de gulong.

video tinimbre ni 
Deyb sa Tip Box