Mukang magiging matigas ang lagay ng panahon.


Magiging madilim ang kalangitan na may posibilidad ng kalagkitan. 
Pinapayuhang magdala ng payong ang mga kababaihan para hindi mabuntis.

binagsak ni jimpia sa Tip Box