The essence of randomness...


Mukang ginawa 'tong video na 'to dahil wala lang.
Tinimbre sa amin dahil wala lang.
Ginawan namin ng pabasa dahil wala lang.
Pinanood mo dahil wala lang.
Isi-share mo dahil wala lang o kaya dahil gusto mong gumanti at sayangin din ang oras ng iba.

tinapon ni 
MightyHopia sa Tip Box