"Hapdi"

Di mapaliwanag na mga damdamin
Hindi rin alam kung bakit ito dumating
Nawala ang saya, pumalit ang lungkot
Ang mga ngiti sa labi ay tila hinablot
Hindi mapakali, hindi mapalagay
Ang dating maligalig naging matamlay
Nakakapit sa pag-asa na sana makalimot
Ngunit nariyan nagpapaalala ang bawat kirot
Kahit labis ang hirap na ito's matanggap
Maghihintay na lang na maghilom ang sugat
Titiisin na lang din ang hapdi at sakit
Ganyan pag broken hearted, o pag may hadhad sa singit

-MgaEpal.com