Ang LUPIT nito...


Bawal kainin ng mga sensitive ang feelings...

tinimbre ni jestinelapid sa Tip Box