Sports Facts

Baket goalie lang ang madalas nakakahawak ng bola sa soccer?


...Dahil sya lang ang walang handbag na kailangn muna nyang ilapag.


image tinimbre ni weswes sa Tip Box