Stop, Look, and Lesson: Inertia

Inertia is the resistance of any physical object to a change in its state of motion or rest, or the tendency of an object to resist any change in its motion. 

Yan ang explanation kung baket pag nasa loob ka ng umaandar na kotse, pakiramdam mo tinutulak ka paatras, at pag biglang huminto yung kotse napapaabante yung katawan mo. Nagkakaron kasi ng change sa speed o kaya sa direction. Kung walang inertia, susunod lang ang kilos ng katawan mo sa direction at speed nung kotse. 

Example:


video tinimbre ni
Pulis Pangkalawakan sa Tip Box