"Trip de Gulong"


Kung sa Pilipinas ginawa 'tong trip na 'to, pagkatapos pa lang ng unang attempt, kakailanganin na talaga nya yang wheelchair.

video tinapon ni 
mhonmamhon sa Tip Box