Tulak ng dibdib, kabig ng bibig...


Father-in-law: Hoy lalake! Kaya mo lang ba pinakasalan ang anak ko dahil buntis ka na?!!

video tinimbre ni 
Dan Mercado sa Tip Box