Valentine's Day exchange gift.

Karamihan ng lalake, nagbibigay ng flower tuwing Valentin's Day, 
para ibigay ni babae ang kanyang flower pagdating ng Valentine's Night.