Almost Ninja


Kung tatawa ka, wag mo na lang lakasan.
Itawa mo na lang deep inside, para medyo salbahe ka lang.

tinimbre ni pajero sa Tip Box