"Indecency"


Utang na loob, wag nyong tawaging yougn woman si Justin Bieber...

...dahil hindi na sya young.

tinimbre ni wrongCnd sa Tip Box