Retro Commercials: McDonald's


Buti na lang nagpalit ng mascot ang McDonald's.
Mas ok naman kasing mascot ang clown kesa basurero.

tinimbre ni TGIFritz sa Tip Box