"Wil Time Basted Time"


Natural na parte ng buhay ang mabasted. Wag kang matakot dumiskarte. Ang importante, mabigyan mo yung sarili mo ng chance. Hindi mo naman kasi malalaman kung may pag-asa ka kung hindi mo susubukan. Ok lang kung hindi ka sagutin, at least hindi ka na aasa, at pwede ka nang maghanap ng ibang iistorbohin. Tandaan mo, wag kang mahiya pag nabasted ka, dahil hindi dapat ikahiya ang maging nakakatawa.

video tinapon ni 
kalogs sa Tip Box