Buhay ang inutang. Buhay ang kabayaran.


Kaya kung pupunta ka sa Saudi magtangka kang mabuhay, 
para hatulan ka ng kabuhayan.

tinapon ni kyoharu03 sa Tip Box