Kung may diaper ang mga mayaman...

...eto naman ang diapoor.


tinimbre ni Te sa Tip Box