Secret to a hit song.

4 chord song by Axis Of Awesome


Para sa mga may balak gumawa ng pop hit song, 
the 4 chords used are G, C, F, and A