Alien Attack In The Philippines


Ass-wangMga taong nakasuot ng costume na higanteng tae na binayaran ni Blake Cousins para magpanggap na aswang at gumawa ng alien attack video na mas fake pa sa mga  sapatos sa Green Hills.