"Bida ang Sagana"


Kaya kumain ng kanin na sagana sa Star Margarine.Kaya kumain ng kanin na sagana sa token.

pinakawalan ni 
Morlockdown sa Tip Box