Dear Vegetarians

Dear Vegetarians,

Baket ang sama ng tingin nyo sa mga kumakain ng karne. Kayo nga kumakain kayo ng baby na corn at baby carrots. Kumakain kayo ng baby! Kumakain kayo ng baby!!!