Robin Padilla Fusion


Robin Padilla in "Bad Boy"

Robin Padilla in "Ang Utol Kong Hudlum"

Robin Padilla in "Ang Bad Boy Wonder Kong Hudlum"

binagsak ni Vinson sa Tip Box