Todo Tipid

Tipid na sa gastos, tipid pa sa pag-gamit ng utak.